Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Email: mn.ks.tthang@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Tổ trưởng NT-3 tuổi
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 178       Đã duyệt: 172       Tổng điểm: 666

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt