Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: phạm tuyết minh
Email: thcs.yd.phamtuyetminh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Yên Đức
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 229       Đã duyệt: 158       Tổng điểm: 668

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt