Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
Email: thcs.bk.nvson@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Trại Mới A - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường THCS Kim Sơn
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Chuyên môn: Toán
Thống kê:  Tổng số bài: 89       Đã duyệt: 87       Tổng điểm: 181

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt