Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: Vũ Thị Bích Ngọc
Email: thcs.mk2.vtbngoc@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Mạo Khê II
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 508       Đã duyệt: 505       Tổng điểm: 2.253

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt