Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: Đỗ Thị Khanh
Email: mn.as2.dtkhanh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN An Sinh B
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 297       Đã duyệt: 292       Tổng điểm: 1.212

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt