Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Sinh
Email: mnhd.ntsinh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Hưng Đạo
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 133       Đã duyệt: 119       Tổng điểm: 418

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt