Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Email: th.mka.ptthien@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Mạo Khê A
Chức vụ: Tổ phó tổ 1+2+3
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 314       Đã duyệt: 305       Tổng điểm: 442

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt