Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Email: th.mkb.pthoa@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Mạo Khê A
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 90       Đã duyệt: 90       Tổng điểm: 300

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt