Thư mục Dữ liệu số
Thư viện số
Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Email: thcs.ndc.nthyen@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Hoàng Quế
Chức vụ: Giảng dạy
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 667       Đã duyệt: 666       Tổng điểm: 1.090

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt